15 June 2011

Notepad++ 5.9.1

Notepad + +  adalah editor kod sumber yang bebas dan pengganti Notepad yang menyokong beberapa bahasa. Berjalan di persekitaran MS Windows penggunaanya di tetapkan oleh Lesen GPL.

Berdasarkan komponen mengedit, Notepad++ ditulis dalam C++ dan menggunakan API WIN32 dan STL yang menjamin kelajuan eksekusi lebih tinggi dan saiz program yang lebih kecil. Dengan mengoptimumkan rutin sebanyak mungkin tanpa kehilangan kemarahan pengguna, Notepad++ adalah berusaha untuk mengurangkan pembebasan karbon dioksida dunia. Apabila menggunakan power CPU, PC boleh throttle ke bawah dan mengurangkan pengambilan kuasa sehingga dalam persekitaran yang lebih hijau.


 • Syntax Menyoroti dan Folding Syntax
 • WYSIWYG
 • Ditetapkan pengguna Syntax Highlinghting
 • Auto completion
 • Multi view
 • Regular Expression Search
 • Dynamic kedudukan display
 • Fail auto status pengesanan 
 • Zoom in dan zoom out
 • Multi bahasa yang disokong persekitaran
 • Bookmark
 • Brace dan indent pedoman
 • Makro rakaman dan main balik

0 comments: